Неявка учасника судового процесу в засідання не завжди є підставою для відкладення розгляду справи

07 липня 2016 року Вищим господарським судом України в процесі розгляду справи № 910/21819/15 надано оцінку деяким процесуальним нюансам, які до цього часу було прийнято трактувати дещо по-іншому.

Відтак, як йдеться у Постанові, позивач звернувся із скаргою, в якій просив скасувати попередні рішення судів, оскільки, на його думку, такі були ухвалені з невірним застосуванням приписів зокрема процесуального права, а саме положень ст. 77 Господарського процесуального кодексу України. Скаржник посилався на те, що, суд не відклав розгляд справи у зв'язку з неявкою представників позивача у судове засідання, а ухвалив спірне рішення.

Аналізуючи приписи зазначеної статті та наявні матеріали справи, колегія суддів наголошує на тому, що рішення і постанова у даній справі є такими, що відповідають приписам матеріального та процесуального права, фактичним обставинам справи, у зв'язку з чим підстави для задоволення касаційної скарги відсутні. Акцентують при цьому свою увагу на тому, що приймались вони саме за позовом скаржника і він був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи; доказів того, що позивачем не отримано ухвалу місцевого суду про призначення справи до розгляду, зокрема поштових повернень, матеріали справи не містять, отже, ненаправлення позивачем до суду уповноваженого представника мало виключно суб'єктивний характер.

А відтак, якщо представники сторін чи інших учасників судового процесу не з'явилися в судове засідання, а суд вважає, що наявних у справі матеріалів достатньо для розгляду справи та ухвалення законного і обґрунтованого рішення, він може, не відкладаючи розгляду справи, вирішити спір по суті.

Виходячи з зазначеного, суд робить висновок про те, що відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні. Відтак неявка учасника судового процесу у судове засідання, за умови належного повідомлення сторони про час і місце розгляду його позову, не є підставою для скасування судового рішення, прийнятого за відсутності представника сторони спору.

Безкоштовна консультація