Чинність договору оренди настає після його реєстрації, а не укладення

Такого висновку дійшла колегія суддів судової палати у цивільних справах Верховного Суду України 18 січня 2017 року, розглядаючи справу № 6-2777цс16 про витребування земельної ділянки з незаконного користування.

Правове обґрунтування такої позиції полягає в наступному.

Відповідно до частини другої статті 792 ЦК України відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом. У даному випадку спеціальним законом, яким регулюються відносини, пов’язані з орендою землі, є Закон України «Про оренду землі».

За змістом статей 18, 20 цього Закону (у редакції, яка була чинною на момент виникнення спірних правовідносин) укладений договір оренди землі підлягає державній реєстрації, договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації.

Отже, строк дії спірного договору оренди землі починається після набрання ним чинності, а не з моменту його укладення. Набрання договором чинності є моментом у часі, коли починають діяти права та обов’язки по договору, тобто коли договір (як підстава виникнення правовідносин та письмова форма, в якій зафіксовані умови договору) стає правовідносинами, на виникнення яких було спрямоване волевиявлення сторін.

Безкоштовна консультація