Кримінальне право

Кримінальне право- ще один напрямок роботи юридичної фірми «Писарено і Партнери»

Як свідчить судова практика та доволі сумна статистика, у випадках, коли судове слідство чи оперативно-пошукова діяльність умисно здійснюється з грубими порушеннями діючого законодавства, яке само пособі в нашій країні достатньо суперечливе, невідкладна юридична допомога стає просто необхідною. Адже, за умови наявної соціальної та політичної нестабільності, ситуації, при яких незаконно використовується адміністративний ресурс чи владні повноваження, стали цілком розповсюдженими у нашій країні.

Через те, що захист по кримінальній справі стає в рази ефективнішим, якщо клієнт чи його родичі оперативно звернуться до послуг юристів, рекомендовано, при виникненні будь-яких протиріч, що потрапляють під юрисдикцію кримінального кодексу, відразу ж звертатись за якісною правовою допомогою.

Адже фахівці нашої фірми «Писаренко і партнери», здійснюючи контроль за законністю дій правоохоронних органів,зможуть надати грамотну юридичну консультацію та прослідкувати дотримання усіх законних прав клієнта.

В рамках самостійної окремої галузі юридичної науки- кримінального права- юридична компанія «Писаренко і партнери» може:

• надавати консультації у галузі кримінального права чи/та конкретного процесу зокрема, детально ознайомившись із матеріалами кримінальної справи;

• невідкладно допомагати у випадку виникнення ситуацїй, що потребуює термінового втручання, будь-то затримання правоохоронними органами, вилучення майна, обшук, виклик до суду, працівниками поліції, прокуратури, чи інші подібні ситуації);

• здійснювати юридичний захист впри неправомірних діях посадових осіб та/чи правоохоронних органів;

• забезпечувати правовий захист прав та законних інтересів особи, що звернулась за правовою допомогою, в рамках дізнання і/чи судового слідства;

• здійснювати юридичну підтримку при адміністративному та судовому оскарженні рішень правоохоронних органів, заявляючи клопотання, різного роду /оскарження чи відводи, збираючи докази шляхом опитування осіб, витребування довідок, характеристик чи інших документів;

• протидіяти можливим провокаціям з боку органів дізнання чи досудового слідства.

Фірма «Писаренко і Партнери» допоможе вирішити правові питання кримінальної юрисдикції.

Правова незахищеність середньостатистичного українця, що зазнає кримінального переслідування, наслідок недосконалої української правозахисної системи в цілому, та подекуди особистої зацікавленості представників закону чи влади зокрема, є достатньо частим явищем, тому оперативна, якісна, а головне, дієва правова допомога грамотного фахівця, скерована на доказову базу, повинна сприяти оперативному та справедливому вирішенню кожної конкретної ситуації кримінального права, і особливо при недосконалій системі правосуддя.

Безкоштовна консультація