Народні обранці пропонують дати визначення поняттю «малозначимий спір», що обмежить монополію адвокатури

30 жовтня 2016 року вступили в силу зміни до Основного закону України в частині правосуддя, якими, зокрема, було доповнено текст Конституції положеннями ст. 131-2 чим, фактично, закріплено монополію адвокатури на представлення інтересів у суді, відповідно до якої представництво особи у суді, а також захист від кримінального обвинувачення здійснює виключно адвокат, за винятком представництва у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів і референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними або дієздатність яких обмежена.

Як зазначають автори проекту закону, з огляду на це вказані норми можуть спричинити значні перешкоди для доступу до правосуддя громадян країни, а також потягнуть значні витрати на представництво в судах для малого бізнесу, про що йдеться у пояснювальній записці до законопроекту № 5221 «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Окрім цього, вказана норма не містить дефініції «малозначимий спір», що може спричинити появу суттєвих проблем на практиці.

З метою подолання такої правової невизначеності та закріплення винятків, коли виключене представництво адвокатом іншої особи в суді не застосовується, законопроектом пропонується доповнити ст. 10 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» випадками, коли виключене представництво адвокатом іншої особи в суді не застосовується, а також визначенням малозначних спорів, якими є будь-які немайнові спори, а також майнові спори, якщо ціна позову не перевищує одного мільйону гривень.

 

Безкоштовна консультація