Право власності на частку у спільному майні може бути припинено за рішенням суду

23 листопада 2016 року колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду України розглянула справу № 6-1943цс16, де акцентувала увагу на питаннях, що стосуються припинення права власності співвласника на частку в спільному майні.

В постанові суд посилається на норми ст. 365 Цивільного кодексу України, відповідно до яких право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників, якщо:

1) частка є незначною і не може бути виділена в натурі;

2) річ є неподільною;

3) спільне володіння і користування майном є неможливим;

4) таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім'ї.

Відтак, як стверджує суд, аналіз зазначених положень закону дає підстави для висновку, що право власності співвласника на частку в спільному майні може бути припинено за наявності будь-якої з передбачених пунктами 1–3 частини першої цієї статті підстав, які є самостійними, але за умови, що таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім'ї.

Саме ця обставина, як наголошує колегія суддів, є визначальною при вирішенні спорів про припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників.

Крім цього зазначається також і те, що рішення про припинення права особи на частку у спільному майні постановляється судом за умови попереднього внесення позивачем вартості цієї частки на депозитний рахунок суду.

Аналогічні правові висновки містяться у постановах Верховного Суду України від 16 січня 2012 року, 15 травня 2013 року, 2 липня 2014 року.

Безкоштовна консультація