При оскарженні постанови про адміністративне правопорушення судовий збір сплаті не підлягає

13 грудня 2016 року Верховний Суд України розглянув справу № 306/17/16-а про визнання протиправною постанову у справі про адміністративне правопорушення.

За системного, цільового та нормативного підходу до законодавчого регулювання відносин, пов'язаних зі сплатою судового збору, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, в контексті фактичних обставин справи та зумовленого ними застосування норм процесуального права, сформувала такий правовий висновок.

У справах про оскарження постанов у справах про адміністративне правопорушення у розумінні положень ст. ст. 287, 288 Кодексу про адміністративні правопорушення, ст. ст. 2, 3, 4 Закону «Про судовий збір» позивач звільняється від сплати судового збору. Кодекс встановлює вичерпний перелік осіб, які можуть мати статус позивача у справах про оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення і на цій підставі не повинні сплачувати судовий збір при зверненні до суду першої інстанції.

У випадку незгоди із судовим рішенням, прийнятим за наслідками розгляду справи цієї категорії, позивач вправі оскаржити його в апеляційному порядку. Однаковою мірою це стосується й відповідача у спірних правовідносинах, оскільки він як рівноправна сторона в адміністративній справі також має право на апеляційне/касаційне оскарження судового рішення.

Необхідними умовами для обчислення та сплати судового збору за подання апеляційної/касаційної скарги у цій категорії справ є встановлення і віднесення предмета оскарження до об'єктів справляння судового збору; ставка цього платежу, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги. Розгляд позовної заяви на постанову про накладення адміністративного стягнення провадиться з урахуванням положень ст. 287, 288 КпАП, які передбачають звільнення від сплати платежу за судовий перегляд цих рішень. Норми Закону, в свою чергу, не містять положень щодо підстав, умов, розміру та порядку сплати судового збору за подання позовної заяви на постанову про накладення адміністративного стягнення, а відтак і за подання апеляційної/касаційної скарги.

У зв'язку з цим за подання позивачем або відповідачем - суб'єктом владних повноважень апеляційної/касаційної скарги на рішення адміністративного суду у справі про оскарження постанови про адміністративне правопорушення судовий збір у поряду і розмірах, встановлених Законом, сплаті не підлягає.

Безкоштовна консультація