Скасування підозри слідчого в судовому порядку

11 січня 2016 року Слідчим суддею Рівненського міського суду у справі № 569/81/16-к було винесено Ухвалу, якою задоволено скаргу на орган досудового розслідування щодо нездійснення процесуальних дій у кримінальному провадженні, який він був зобов'язаний вчинити.

Як йдеться у скарзі, після закінчення обшуку слідчим було вручено брату підозрюваного повістку та написаний від руки лист, а саме письмове повідомлення про підозру у вчинення злочину. Дане повідомлення про підозру не містило підпису прокурора чи викладення інших обставин передбачених вимогами ст. 277 КПК України, з повним порушенням порядку вручення передбаченого ст. 276 та ст. 278 КПК України.

Повідомлення про підозру так і повістка слідчим були виписані і вручені з порушенням норм КПК, оскільки повістка була вручена з порушенням строків встановлених ч. 8 ст. 135 КПК України. Це саме стосується і порядку її вручення, що визначений ч. 2 ст. 135 КПК України, - присутній під час обшуку брат не являється членом сім'ї підозрюваного, оскільки згідно ст. 1 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» - члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

З цією позицією погодився і суд, зокрема в судовому засіданні було встановлено, що повідомлення про підозру, яке вручено, з порушенням вимог ст.278 КПК України брату підозрюваного не містить погодження прокурора та його підпису, повних анкетних даних підозрюваного, змісту підозри, стислого викладу фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, утому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру. Окрім цього, підозрюваному не роз’яснено його процесуальні права.

Таким чином, виходячи зі змісту ст.ст.277, 276, 278 КПК України, слідчий суддя погодився з доводами представника скаржника, що повідомлення про підозру, складене старшим слідчим, не відповідає вищезазначеним вимогам КПК України та підлягає скасуванню, а відтак відомості по даному кримінальному провадженню про оголошення підозри у вчинені злочину повинні бути виключеними з ЄРДР.

 

Безкоштовна консультація