Спір щодо часток статутного капіталу є підвідомчий господарському судочинству

14 вересня 2016 року у справі № 6-457цс16 на спільному засіданні цивільної та господарської палат Верховного Суду України було врегульовано ще одне питання, що стосується підвідомчості спору.

Так, розмежовуючи юрисдикцію цивільного та господарського судочинства, суд зосередив свою увагу на тому, що у порядку цивільного судочинства можуть розглядатися будь-які справи, у яких хоча б одна зі сторін є фізичною особою, якщо їх вирішення не віднесено до інших видів судочинства.

Разом з тим, ним було акцентовано увагу на тому, що згідно з п. 4 ч. 1 ст.12 Господарського процесуального кодексу України господарським судам підвідомчі, зокрема справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, крім трудових спорів.

Відтак, у разі встановлення підвідомчості (підсудності) справ цієї категорії суди повинні керуватися в першу чергу дефініцією корпоративних прав, яка визначена нормами ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України та встановлює, що корпоративними є права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

У правовій позиції до рішення, на підставі комплексного аналізу всіх аспектів даного спору, зазначається зокрема те, що продаж частки у статутному капіталі товариства означає відчуження сукупності корпоративних прав та обов’язків, пов’язаних з участю особи в товаристві, серед яких, зокрема право на управління товариством, на отримання частини прибутку від діяльності товариства. Особа, яка придбала частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю у встановленому порядку, одночасно отримує право на участь у вказаному товаристві.

Відтак, суд доходить цілком логічного висновку, що оскільки спір виник між учасниками товариства щодо купівлі-продажу часток у статутному фонді цього товариства, що пов’язано з розпорядженням корпоративними правами, тому спір є корпоративним, а отже справа підлягає розгляду за правилами господарського судочинства.

 

Безкоштовна консультація