Судовий збір пропонують переглянути

Про це йдеться в проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судовий збір» щодо зменшення ставок судового збору», зареєстрованому у Верховній Раді України 11 листопада 2016 року.

Відтак, пропонується викласти ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» в редакції, яка існувала до прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» № 484-VIII від 22 травня 2015.

Основною метою впровадження змін є відновлення Конституції України в частині, що визначає демократичні принципи забезпечення захисту прав та свобод громадян і доступу до правосуддя, приведення законодавства у відповідність нормам міжнародного права, де гарантується право на справедливий суд та ефективний спосіб правового захисту.

Як йдеться у пояснювальній записці, за умовами Закону України «Про судовий збір» розмір судового збору прив’язаний до розміру мінімальної зарплати і за певними судовими справами особі доводиться платити кілька розмірів мінімальної зарплати, чого вона не зможе зробити – це означатиме, що людина не зможе захистити свої права у суді. Однак таке підвищення недоцільне в сьогоднішніх економічних умовах. При прийнятті Закону не було враховано рівень доходів простих громадян, чи осіб, які займаються бізнесом.

Абсолютно не правовою є позиція щодо штучного поділу осіб (сторін процесу) за принципом сплати різних сум судового збору на фізичних та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Це, на думку авторів законопроекту, призводить тільки до нових схем та маніпуляцій, наприклад, юридичні особи з метою економії коштів при зверненні до суду передають право вимоги фізичним особам. Крім цього, це порушує принцип рівності сторін у суді та рівності перед законом, що гарантується Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Відтак, доцільність даної законодавчої ініціативи знаходить своє підтвердження, оскільки збільшення розміру судового збору іде врозріз із демократичними принципами забезпечення захисту прав та свобод громадян, зменшує доступ до правосуддя та суперечить судовій практиці Європейського суду з прав людини, в результаті чого збільшення судового збору не покращує якість правосуддя, а тільки збільшує його «ціну».

Безкоштовна консультація