У разі неповернення позики курсова різниця є збитками в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 22 ЦК України

Покровським районним судом Дніпропетровської області 21.07.2016 року було розглянуто справу № 189/845/15-ц (2/189/379/16) про стягнення недоотриманого доходу.

Суд встановив, що позивач звернувся з позовом до відповідача про стягнення недоотриманого доходу, вказавши у позовній заяві, що він уклав договір позики, згідно з яким передав йому у тимчасове користування грошові кошти в іноземній валюті, з умовою їх повернення до 25.11.2012 року.

Оскільки відповідач ухилявся від повернення позивачу взятих у борг грошових коштів, в рамках врегулювання спору, в судовому порядку було винесено рішення про стягнення з відповідача на користь позивача грошову суму в національній валюті, в рахунок відшкодування суми боргу. Станом на дату виконання рішення суду, з часу подання позовної заяви, курс іноземної валюти зріс майже вдвічі, тому, як стверджував позивач, він поніс збитки у вигляді недоотриманого доходу в розмірі різниці між гривневим еквівалентом заборгованості суми в іноземній валюті станом на дату виконання рішення та гривневим еквівалентом заборгованості суми в іноземній валюті станом на дату винесення рішення.

З такою позицією погодився суд, мотивуючи свої висновки наступним.

Відповідно до ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Відповідно до ч.2 ст. 533 ЦК України якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

Відтак суд підсумував, що у зв’язку зі значним діапазоном часу - від моменту винесення рішення про стягнення коштів до моменту його виконання, - з відповідача на користь позивача слід стягнути збитки у вигляді недоотриманого доходу в розмірі різниці між гривневим еквівалентом заборгованості станом на дату виконання рішення та гривневим еквівалентом заборгованості станом на дату ухвалення цього рішення. Виходячи з того, що на час виконання рішення і сплати гривневого еквівалента отриманої відповідачем іноземної валюти її курс зріс, то право позивача на отримання еквівалентної, переданою іноземною валютою, суми порушене.

Безкоштовна консультація