Відсутність дозволу на виконання будівельних робіт не є безумовною підставою для знесення самочинного будівництва

Державна архітектурно-будівельна інспекція звернулася до суду з позовом про те, що оскільки відповідач не виконав вимог припису про усунення порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил шляхом приведення самочинно побудованого ним гаражу у відповідність до вимог чинного законодавства, зазначений об'єкт будівництва підлягає знесенню.

Рішеннями двох перших інстанцій, з висновками яких погодився і Вищий адміністративний суд України, у позові було відмовлено (спр. № К/800/10396/16 від 22.02.17року).

В тексті Ухвали йдеться про те, що за позовом відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування суд може постановити рішення, яким зобов'язати особу, яка здійснила (здійснює) будівництво, провести відповідну перебудову лише у випадку істотного відхилення від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, істотного порушення будівельних норм і правил.

За рішенням суду все ж таке нерухоме майно підлягає знесенню за рахунок особи, яка здійснила (здійснює) будівництво, однак лише у випадку, коли проведення такої перебудови є неможливим або особа, яка здійснила (здійснює) будівництво, відмовляється від її проведення. Особа, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, зобов'язана відшкодувати витрати, пов'язані з приведенням земельної ділянки до попереднього стану.

Таким чином, констатують суди, у разі істотного відхилення від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, істотного порушення будівельних норм і правил, знесенню самочинного будівництва передує прийняття судом рішення про зобов'язання особи, яка здійснила (здійснює) будівництво, провести відповідну перебудову житлового будинку.

Отже, знесення самочинного будівництва є крайньою мірою і можливо лише тоді, коли використано усі передбачені законодавством України заходи щодо притягнення винної особи до відповідальності, а відтак, як зазначає колегія суддів, відсутність у відповідача дозволу на виконання будівельних робіт не є безумовною підставою для знесення самочинного будівництва.

 

Безкоштовна консультація