Відсутність повного тексту рішення є підставою для поновлення строків касаційного оскарження

Постановляючи ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження, не було звернено уваги на те, що з вини суду апеляційної інстанції заявник не отримав повного тексту оскаржуваного судового рішення, у зв’язку із чим він був позбавлений права подання касаційної скарги та її мотивування відповідно до вимог ст. 326 Цивільного процесуального кодексу України, а тому касаційний суд дійшов передчасного висновку щодо відмови у відкритті касаційного провадження.

Такий висновок міститься в Постанові Верховного Суду України від 5 жовтня 2016 року (справа № 6-1724цс16), в якій колегією було проаналізовано позицію суду касаційної інстанції, що відмовляючи у відкритті касаційного провадження, виходив з відсутності поважних причин пропуску строку на оскарження ухвали суду апеляційної інстанції, оскільки посилання заявника на позбавлення його можливості своєчасно отримати повний текст ухвали суду як на поважну причину пропуску строку не заслуговували на увагу.

Однак з такими висновками все ж не погодився суд найвищої ланки, наголошуючи при цьому на наступному.

Згідно з положеннями ст. ст. 325, 328 ЦПК України касаційна скарга може бути подана протягом 20 днів з дня набрання законної сили рішенням апеляційного суду, а у разі пропущення цього строку з причин, визнаних поважними, суддя касаційної інстанції за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей строк; якщо заяву не подано особою у зазначений строк або наведені підстави для поновлення строку касаційного оскарження визнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного провадження.

Попри це, нормами ст. 129 основного закону України встановлено, що однією з основних засад судочинства є забезпечення касаційного оскарження рішення суду, а відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод таке конституційне право повинно бути забезпечено судовими процедурами, які повинні бути справедливими.

Згідно із ч. 1 ст. 218, ст. 222 ЦПК України рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Головуючий роз’яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. У разі проголошення тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду. Копії повного рішення суду видаються особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення. У разі проголошення тільки вступної та резолютивної частин судового рішення, особам, які брали участь у справі і були присутні у судовому засіданні, негайно після його проголошення видаються копії судового рішення з викладом вступної та резолютивної частин.

Як вбачається з матеріалів справи, повний текст Ухвали суду апеляційної інстанції заявник під розписку отримав декілька днів після закінчення строку на касаційне оскарження, тобто поза межами строку на касаційне оскарження, встановленого нормами ст. 325 ЦПК України.

Відтак, як наголошується в обумовленому рішенні, якщо недотримання строків касаційного оскарження було зумовлене діями чи бездіяльністю суду апеляційної інстанції, зокрема особі не надіслано протягом строку на касаційне оскарження копію повного тексту ухвали суду апеляційної інстанції, то ця обставина може бути підставою для поновлення строку на касаційне оскарження за заявою особи, яка оскаржує судове рішення.

Безкоштовна консультація