Відтепер по-новому оформляємо недопуск посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки

21 грудня 2016 року Верховною Радою України було прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», яким було внесено низку нововведень, зокрема прописано процедуру складення акта недопуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки і його підписання, а також надано можливість платнику податків оскаржувати дії перевіряльників не лише до суду, а й до органу вищого рівня.

Відтак, п. 81.2. Податкового кодексу України встановлено, що у разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки посадовими (службовими) особами контролюючого органу за місцем проведення перевірки, невідкладно складається у двох примірниках акт, що засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених причин відмови, один примірник якого вручається під підпис, відразу після його складання, платнику податків та/або уповноваженій особі платника податків. Посадова (службова) особа платника податків (його представник або особа, яка фактично проводить розрахункові операції) також має право надати свої письмові пояснення до складеного контролюючим органом акта. У разі відмови платника податків та/або його посадових (службових) осіб (представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) підписати акт, що засвідчує факт відмови у допуску до проведення перевірки, посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, що засвідчує факт відмови в отриманні акта та/або наданні письмових пояснень до нього.

Що ж стосується права платника податку на оскарження в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), у тому числі індивідуальну податкову консультацію, яка йому надана, а також узагальнюючу податкову консультацію, то таке передбачено п 17.1.7. ПК України та, фактично, є одним із найбільш позитивних моментів, оскільки позбавляє органи ДФС без потреби вдаватися до таких важелів впливу, як адмінарешт майна та коштів, а питання законності перевірки може бути вирішене у значно коротші строки, ніж у судовому порядку.

Безкоштовна консультація