Випадки виключення складу адміністративного правопорушення у разі відмови водія пройти огляд на стан сп’яніння на вимогу поліцейського

Проводячи аналіз положень Правил дорожнього та Закону України «Про національну поліцію», фахівці у галузі права дедалі більше звертають увагу на правову колізію, що має наслідком виключення складу адміністративного правопорушення за відмову, на вимогу поліцейського, пройти огляд на стан сп’яніння, у зв’язку з чим водій не повинен нести за це юридичної відповідальності.

Дана позиція мотивується наступним:

Нормами ст. 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що у протоколі про адміністративне правопорушення має бути зазначено:

дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення);
місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;
нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;
прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;
пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;
інші відомості, необхідні для вирішення справи.

В «Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі», затвердженої наказом МВС № 1395 від 07.11.2015 року, норми якої фактично дублюють положення попереднього нормативного акту, йдеться про те, що в протоколі необхідно зазначити суть правопорушення з обов’язковим посиланням на пункт Правил дорожнього руху.
Положення п. 2.5 Правил дорожнього руху в свою чергу передбачають, що водій повинен на вимогу працівника міліції пройти в установленому порядку медичний огляд для визначення стану алкогольного сп'яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин.

Враховуючи дану невідповідність, слід пам’ятати, що під час складання протоколу про адміністративне правопорушення за відмову водія проходити огляд на стан сп’яніння на вимогу працівника міліції, виключає у його діях склад адміністративного правопорушення.

Однак при цьому не слід забувати і про те, що окрім Правил дорожнього руху існує також затверджений Постановою № 1103 Кабінету міністрів України від 17.12. 2008 р. «Порядок направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду», положеннями п. 8 якого передбачено, що у разі відмови водія транспортного засобу від проведення огляду в закладі охорони здоров'я поліцейський в присутності двох свідків складає протокол про адміністративне правопорушення, у якому зазначає ознаки сп'яніння і дії водія щодо ухилення від огляду.

Відтак, з метою уникнення виключення складу адміністративного правопорушення у діях водія за відмову проходити огляд на стан сп’яніння, що може мати місце внаслідок правової колізії зазначених норм, при формулюванні суті правопорушення у протоколі поліцейський повинен посилатися власне на порушення водієм транспортного засобу положень норми, зазначеної у попередньому абзаці, а не п. 2.5. ПДР, як це зазвичай доволі часто відбувається на практиці.

Безкоштовна консультація