Визначено юрисдикцію суду щодо оскарження рішень з питань відведення земельних ділянок

07 червня 2016 року Верховним Судом України було розглянуто справу № 820/3507/15 про визнання незаконним та скасування розпорядження про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства та прийнято відповідне рішення, основним висновком якого є те, що суб’єкт владних повноважень, приймаючи такого роду рішення, здійснює владні управлінські функції, оскільки в цих правовідносинах реалізує свої контрольні функції у сфері управління діяльністю, що підпадає під юрисдикцію адміністративного суду.

Однак, при цьому слід зазначити, що рішенням першої інстанції, залишеним без змін рішеннями апеляційної та касаційної інстанцій, провадження у справі було закрито. Свої рішення суди обґрунтовували тим, що позов, предметом перевірки якого є правильність формування волі однієї із сторін стосовно розпорядження землею та передачі відповідних прав щодо неї, не може бути розглянуто за правилами адміністративного судочинства.

Скаржник, не погодившись з такими висновками судів, звернувся з відповідною заявою до ВСУ, суть якої зводиться до того, що спірні правовідносини є публічно-правовими, оскільки вони виникли в результаті реалізації владних управлінських функцій у сфері земельних правовідносин, не пов'язаних із формуванням волі щодо розпорядження землею та передачі відповідних прав на неї іншим суб'єктам.

Суд робить такий висновок, фактично посилаючись на низку положень закону: ст. ст. 2, 3, 17 Кодексу адміністративного судочинства України, які визначають компетенцію та юрисдикцію адміністративних судів, до якої належать зокрема спори фізичних чи юридичних осіб з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), прийнятих або вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій та ст. ст. 116, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, що встановлюють підстави, порядок, строки передачі земельної ділянки у користування (оренду) громадян та органи, уповноважені розглядати ці питання, які передбачають, зокрема, що для передачі земельної ділянки у користування (оренду) зацікавлена особа звертається до відповідних органів із заявами для отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та для надання її у користування, за результатами розгляду яких визначені законом органи приймають одне з відповідних рішень.

Саме ці нормативні акти у взаємозв'язку дають підстави стверджувати, що спори даного характеру є публічно-правовими, на чому наголошується у самому рішенні.

Безкоштовна консультація